kirkor

7 tekstów – auto­rem jest kir­kor.

grzech to prze­dos­tatnia rzecz, której będziesz żałować i os­tatnia, której będziesz się wstydzić. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 czerwca 2011, 12:54

rozczarowanie:

dużo ocze­kujesz, mało dostajesz. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 20 listopada 2010, 23:07

o wszechświecie:

mało praw­do­podob­ne, że na ob­sianym zbożem po­lu wy­rośnie tyl­ko 1 kłos. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 17 października 2010, 13:39

byłeś dla każde­go, te­raz bądź dla siebie 

myśl
zebrała 75 fiszek • 15 października 2010, 21:57

Kościół uczy, by nie od­da­wać się rzeczom ma­terial­nym a sam to robi. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 16 kwietnia 2010, 19:30

Kwiat Pol­skiej po­lity­ki zos­tał dziś ścięty....

10 IV 2010r. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 10 kwietnia 2010, 13:28

Im krótsza myśl, tym lep­szy przekaz. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 1 kwietnia 2010, 19:55
kirkor

jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2012, 15:25kirkor sko­men­to­wał tek­st Niezdara i krew upuści...